Over Ons Wij zijn Dynamic Training, wij bieden training en advies in het omgaan met agressie op de werkvloer. Agressie op de werkvloer is een fenomeen dat vaker voorkomt dan wordt gedacht. Agressie komt niet alleen voor richting professionals in de zorg, maar ook richting personeel van een front-office zoals een bank, huisartsenpraktijk, informatiepunt of ziekenhuis. De trainingen zijn gericht op het tot stand brengen van een dialoog met een agressieve klant of cliënt. De trainingen die we aanbieden vinden hun grondslag in onze ervaring vanuit het werken binnen de zorgsector met agressieve cliënten.

Trainingsaanbod Van Agressie naar Dialoog: De training Van Agressie naar Dialoog is er op gericht om mensen inzicht te geven in het hoe en waarom van de agressie en een inschatting te kunnen maken van de situatie. De training is zeer praktijkgericht en maakt gebruikt van situaties en casuïstiek aangedragen door de deelnemers. In de training wordt er aan de hand van het interactiemodel (gebaseerd op de Roos van Leary) met de deelnemers gekeken welke verandering ingezet kan worden om van agressie naar dialoog te komen. De training bestaat uit verschillende elementen die kunnen worden afgestemd op de behoefte van de trainingsgroep. Fysieke weerbaarheid: In deze training worden er technieken geleerd voor het beschermen van de werknemer tegen een belaging door een cliënt. Er wordt aan de deelnemers geleerd hoe ze zich op een professionele manier in veiligheid kunnen brengen, zonder teveel geweld te gebruiken. Het gaat hier om technieken waarbij het voorkomen van een vijandig karakter en respect voor de cliënt voorop staan. Een tweede deel van de training is optioneel en richt zich op de professioneel-fysieke beheersing van cliënten (fixatie).

Contact:

Jorn Braam
Jaap van Rotterdam

info@dynamic-training.nl
06 22 50 44 27
06 26 79 24 14

KVK nummer: 66746566